Đạo đức sinh học Kitô giáo
Phụ đề: Sinh học và cuộc sống hiện đại
Tác giả: Agneta Sutton
Ký hiệu tác giả: SU-A
Dịch giả: Biển Đức Tạ Quang Hùng, Lm. Giuse Phạm Ngọc Thành
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003510
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004799
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006545
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 1 : Vấn đề đạo đức sinh học và hai cách tiếp cận khác nhau 9
CHƯƠNG 2 : Khởi đầu của sự sống 18
CHƯƠNG 3 : Tôn trọng cuộc sống con người và tư cách làm người 37
CHƯƠNG 4 : Phá thai, chất lượng sống so với tính chất thiêng liêng của sự sống 51
CHƯƠNG 5 : Cái chết êm dịu (An tử): chất lượng so với tính chất thiêng liêng 69
CHƯƠNG 6 : Những công nghệ sinh sản và nhân dòng vô tính 84
CHƯƠNG 7 : Di truyền học, thuyết ưu sinh và thuyết công cụ 111
CHƯƠNG 8 : Cây ghép nội tạng, vật lai và chimeras 134
CHƯƠNG 9 : Người lớn và trẻ em như là những đối tượng nghiên cứu 161
CHƯƠNG 10 : Đối xử và không đối xử với động vật như thế nào? 175
CHƯƠNG 11 : Sinh thái học và những người giám hộ sự sáng tạo 194
GLOSSARY : Danh mục từ vựng tiếng Anh 214
NOTES : Ghi chú 220
BIBLIOGRAPHY 227