Giáo hội và sự sống
Tác giả: Tổng Giáo Phận TP. Hồ Chí Minh
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000233
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 172
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 9
PHẦN DẪN NHẬP 11
1. Việc khảo cứu y sinh học và giáo huấn của Giáo Hội 11
2. Khoa học và kỹ thuật để phục vụ nhân vị 13
3. Nhân hoc và những can thiệp vào lãnh vực y sinh 15
4. Tiêu chuẩn căn bản để có một phê phán đạo đức 18
5. Lời dạy của huấn quyền 19
I. SỰ TÔN TRỌNG PHÔI THAI NGƯỜI 20
1. Phải tôn trọng phôi thai con người 20
2. Việc chuẩn thai 23
3. Việc can thiệp trên phôi thai nhằm chữa trị 25
4. Việc nghiên cứu và thí nghiệm về phôi thai người 26
do "thụ tinh trong ống nghiệm" 28
liên hệ tới cac "kỹ thuật tạo sinh con người" 30
II. KỸ THUẬT VÀO VIỆC TẠO SINH CON NGƯỜI 31
A. Thụ tinh nhân tạo dị hợp 33
1. Tại sao phải thực hiện việc tạo sinh con người trong hôn nhân? 33
2. Việc thụ tinh nhân tạo dị hợp 35
3. Việc "làm mẹ thay" 37
B. Thụ tinh nhân tạo đồng hợp 38
4. Giây liên hệ giữa tạo sinh và giao hợp 38
5. Thụ tinh đồng hợp trong ống nghiệm 42
6. Truyền tinh nhân tạo đồng hợp 45
7. Tiêu chuaant đạo đức cho việc can thiệp của thầy thuốc 46
8. Những đau khổ của những vợ chồng không có con 48
III. ĐẠO ĐỨC VÀ DÂN LUẬT 50
Những giá trị và ràng buộc đạo đức mà bộ Dân Luật phải tôn trọng và thừa nhận 50
KẾT LUẬN 55
CHÚ THÍCH 58