Casus conscientiae propositi ac soluti
Tác giả: ED. Genicot, S. I., IOS. Salsmans, S. I.
Ký hiệu tác giả: GE-E
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011815
Nhà xuất bản: L'édition Universelle
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 22
Số trang: 772
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích