Giải đáp thắc mắc về luân lý
Phụ đề: Những vấn đề mới mẻ và gây cấn nhất
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008706
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009371
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010639
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010649
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 7
PHẦN THỨ NHẤT:  
TÌNH YÊU VÀ TÍNH DỤC 11
* Những linh mục trưởng thành và có khả năng giúp đỡ các gia đình 13
Thiếu sự huấn luyện chuyên môn 14
Ưu tiên việc làm cụ thể 16
Một Giáo hội của các chứng nhân 16
* Trào lưu tục hóa 19
Phân hiệt từ ngữ 19
Những khía cạnh tích cực của tiến trình tục hóa 20
Những điểm tiêu cực của trào lưu duy thế tục 20
Sự tách biệt giữa điều hợp luân lý và điều hợp pháp 21
* Phải chăng Giáo Hội nói quá nhiều đến luân lý và ít nói đến Đức Kitô? 24
Cần vượt qua những thành kiến 24
Tin Mừng là một Con Người 26
Can đảm nói lên tất cả sự thật 26
* Thay đổi quan điểm và lối sống tính dục 28
Giải thích về sự thay đối 29
Một thực tại tích cực 30
Giáo lý của Giáo Hội trong lịch sử 31
* Tính dục được gắn liền với một kế hoạch tình yêu 32
Thánh Kinh nói gì 33
Truyền thống của Giáo Hội 34
Cái nhìn tích cực 35
Luân lý tính dục 36
Cần phải thoát ra khỏi đầu óc duy luật 36
Giá trị của khiết tịnh 38
Một kế hoạch sống 38
* Khiết tịnh trong đời sống vợ chồng 40
Giáo lý của Giáo hội Công giáo 40
Khiết tịnh trong đời sống vợ chồng 41
“Kế hoạch hóa gia đình” nhờ đức khiết tịnh 42
* Có thể có những nghi ngờ trong những vấn đề (đức tin và luân lý)? 43
Ước mong hiểu biết 43
Liên tục tìm kiếm 44
Xác tín hơn là áp đặt 45
* Lập trường của Giáo Hội về việc sống chung 47
Giáo huấn của Giáo hội và Giáo luật 47
Về sự giao hợp phái tính 49
Áp dụng cụ thể 49
* Vấn đề quan hệ tính dục trước hôn nhân 52
Giáo huấn của Giáo hội 52
Kinh nghiệm thực tế 53
Đừng coi thường những quy luật luân lý 56
Bổn phận vợ chồng 56
Nguy hiểm của quan niệm duy luật 57
Luân lý như con đường dẫn đến đức ái 5B
* Sự độc thân của các linh mục 60
Những truyền thông khác hiệt trong Giáo hội 60
Chọn Đức Kitô cách tuyệt dối 61
Phục vụ cộng đoàn 62
* Lạm dụng tính dục trẻ em 64
Cần tìm hiểu vấn đề cách đúng đắn  64
Bệnh loạn dục trẻ em vì những lời cáo buộc 66
Cần phải có thái độ tin tưởng 67
* Đồng tính luyến ái bẩm sinh hay đắc thủ? 69
Việc thẩm định luân lý không thay dổi 70
Cần cho cuộc sống một ý nghĩa 70
Không loại trừ một ai 71
* Đổi giống: một sự lầm lẫn về sinh lý hay lệch lạc về tâm lý? 73
Mỗi người đều là nam/nữ 73
Cần tìm hiểu về căn tính của mình 74
Một tiến trình khó khăn 75
* Đồng tính luyến ái 77
Lập trường của Giáo Hội đối với việc đồng tính luyến ái 78
Không có sự kỳ thị trong Giáo Hội 79
* Thủ dâm thẩm định tâm lý và luân lý 81
Trưởng thành và đình chí 81
Sự trợ giúp của khoa tâm lý 83
Không nghiêm khắc cũng đừng làm ngơ 83
* Việc giao hợp vợ chồng 85
Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo 85
Sách báo khiêu dâm 86
Thái độ của vợ chồng Kitô hữu 86
Không phải gõ cửa là đã giải quyết được vấn đề 87
Giáo hội hướng dẫn lương tâm 87
Thư của Đức Giáo hoàng gởi cho các Gia đình 89
Là một lý do để siêng năng đến nhà thờ hơn 90
* Hành động theo lương tâm 91
Văn hóa duy chủ quan 91
Tìm kiếm sự thật 93
Giáo hội: Thầy dạy và Người Mẹ 94
Lương tâm con người 94
* Vâng phục hay trách nhiệm? 97
Một nền nhân bản mới 97
Bổn phận của quyền bính 99
Vâng phục trong tình con cái, chứ không phải là những người nô lệ  99
PHẦN THỨ HAI :  
SỰ SỐNG : ÂN HUỆ CỦA THIÊN CHÚA 101
* Con cái là “ân huệ của Thiên Chúa ” hay là kết quả của ống nghiệm? 103
Được mời gọi để trở thành người 103
Quyền trẻ em đều như nhau 105
Trẻ thơ vô tội 106
*Con người giống hình ảnh của Thiên Chúa 107
Hai trình thuật về việc sáng tạo 107
* Thụ thai nhân tạo 110
Phản ứng báo chí 111
Hiện tượng kỳ thị phái tính 112
Lập trường của Giáo Hội 113
* Hôn nhân mở đường cho sự sống và việc chống thụ thai 115
Kế hoạch của Thiên Chúa 116
Tình yêu và trách nhiệm 117
Mục đích không biện minh cho phương tiện 118
* Phương pháp tự nhiên và việc chống thụ thai:  
* Đâu là sự khác biệt ? 119
Những thừa tác viên, chứ không phải là những trọng tài của sự sống 119
Ỷ nghĩa những loại học 120
Hiểu biết không có nghĩa là biện minh 122
* Những phương pháp tự nhiên 123
* Đoạn Kinh Thánh nào nói đến việc chống thụ thai ? 127
Mở đường cho sự sống 128
Những đôi bạn đang gặp khó khăn 129
Xác tín hơn là bị ép buộc 130
* Quan điểm của Giáo hội về việc ngừa thai 131
Một giáo lý khó chấp nhận 132
Vài chứng từ 135
Kết luận 138
* Việc phá thai 139
Phôi thai là chủ thể ngay từ giây phút đầu tiên 139
Chính Thiên Chúa mời gọi con người đến với sự sống 140
Một xã hội tự do khỏi việc phá thai 141
* Phá thai 141
Theo Giáo Luật 142
Giải vạ tuyệt thông 143
Thay đổi cách nói 143
Giáo hội tuyên tín 144
Bác sĩ công giáo với việc phá thai 146
Một thí dụ 146
Phá thai tự nó là một điều ác 147
Trường hợp tương tự 147
* Phá thai sau khi bị hãm hiếp bạo lực tiếp nối bạo lực 150
Thai nhi, nạn nhân thứ hai 150
Đề nghị cách thế khác 152
Bị can không phải là người đàn bà 153
* Phá thai ưu sinh có được phép không? 154
Quyền của phôi thai 154
Việc xét nghiệm trước khi sinh 155
Cẩn phài có một nền văn hóa phò sự sống 156
Một mẫu gương 158
* Dùng thuốc ngừa thai “ngày hôm sau” 158
* Vấn đề “sản xuất người ” 162
Câu chuyện con cừu Dolly 162
Vấn đề tạo dựng linh hồn 162
Lập trường của Giáo Hội hiện nay 164
Kết luận 166
Kêu gọi con người hiến các cơ phận 168
Vấn đề tương trự 168
Cần bảo vệ tính chất nhưng không I 70
Không dễ dàng gấp rút 171
* Việc ghép cơ phận 172
Khuyến khích sự tiến bộ 171
Tình trạng thiếu người hiến cơ phận 174
Thân xác hay hư nát và thiêng liêng 175
* Không có văn minh nếu không biết tôn trọng đối với người chết 176
Những lý do không xứng hợp 176
Tâm tình của dân chúng 177
Sự tiến bộ làm giảm giá trị 178
* Vấn đề trợ tử hay làm chết êm dịu 180
Tin mừng sự sống 180
Bệnh nhân sắp chết vẫn luôn là những con người 182
Những phương pháp chống đau đớn 183
Về những phương thế trị liệu ngoại thường 184
Vai trò ngôn sứ của Giáo hội 185
* Việc trợ tử và chăm sóc bệnh nhân 187
Bác sĩ cần có trách nhiệm mới 187
Một yêu cầu có ý thức? 189
Phẩm chất của sự chăm sóc 189
Giúp đỡ thân nhân của người bệnh 100
* Phải chăng nghiện ngập ma túy cũng là một hình thức tự tử? 192
Những hoàn cảnh khủng hoảng 192
Lưu ý đến những người đau khổ 194
Những giá trị để thoát khỏi đường hầm 195
* Một người Kitô hữu có thể ủng hộ án tử hình không? 197
Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa 197
Tin mừng sự sống 198
Tố cáo mọi vi phạm 199
* Lập trường của Giáo Hội về việc hỏa táng 201
Những lý do bảo vệ sức khỏe cho dân chúng 201
Chờ đợi sự sống lại 202
Cần phải gây ý thức nơi người tín hữu 203
PHẦN THỨ BA :  
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 205
* Hôn nhân công giáo 207
Giáo Lý Công Giáo về hôn nhân 207
Chính Giáo huấn của Chúa Giêsu 208
* Hôn nhân bất khả phân ly 211
Việc ly dị 211
Phải chăng được li dị khi vợ ngoại tình ? 214
* “Luật trừ” đối với tính bất khả phân ly 216
Đặc ân Phaolô 216
Đặc ân Phêrô 217
* Hôn nhân khác đạo 219
Giáo luật 219
* Hôn nhân là Bí tích kẻ sống 224
* Hôn nhân bất thành do “sự sợ hãi vì kính nể ” 227
Sợ hãi vì kính nể 227
Giáo Luật hiện hành 228
Thủ tục tòa án hôn phối 229
* Các loại ngăn trở tiêu hôn 230
Những ngăn trở tiêu hôn 230
* Đồng ý kết hôn với điều kiện 234
Giáo luật hiện hành 235
* Loại trừ con cái với điều kiện 236
Cẩn thận trong thời kỳ đính hôn 237
Đặt điều kiện trên hôn nhân 237
Luật ly thân 239
* Việc cấm chỉ giáo hữu không được tham dự tiệc cưới của những cặp... 241
Luật hôn phối 242
Bổn phận của cha mẹ, anh em và hạn hữu 242
Bổn phận của Giám Mục 243
Vạ tuyệt thông 243
* Mọi người không bị cấm đều có thể kết hôn 245
* Chuyện loạn luân 247
Giải thích Kinh Thánh 248
Ý nghĩa câu chuyện 249
Luật Chúa và Giáo hội 250
* Ly dị không phải là một sự xấu cần thiết 251
Hôn nhân trong ý định của Thiên Chúa 15 I
Con cái cần được học hỏi 253
Dùng những khủng hoảng để tăng trưởng 254
* Sự giúp đỡ của Giáo Hội cho những người ly dị 256
Những phần tử của cộng đoàn 256
Tuyên bố hôn nhân vô hiệu 257
Cần xét lại việc chuẩn bị hôn nhân 258
* Một đời sống Kitô hữu cho những người ly dị tái hôn 260
Hôn nhân thứ hai 261
Sự thật và đức ái 262
Tôn trọng và tương trợ 262
* Những người ly dị tái hôn và việc rước lễ 264
Hôn nhân bất khả phân ly 264
Những trường hợp vô hiệu 266
Họ không ở ngoài Giáo hội 267
* Những người ly thân có thể làm cha mẹ đỡ đầu hay người chứng hôn 269
Lưu ý của các Giám mục 269
Vai trò của cha mẹ 270
Gây ý thức mục vụ 271
* Thảo kính cha mẹ 273
Vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời cha mẹ 275
Bổn phận hướng dẫn con cái của cha mẹ 276
* Chọn Chúa hay người thân 277
* Chuẩn bị hôn nhân 279
Một việc làm cần thiết 279
Chuẩn bị xa 280
Chuẩn bị gần 280
Chuẩn bị liền trước khi cử hành Bí tích 281
Những việc làm cụ thế 284
* Mục vụ sau ngày cưới 284
Là một việc làm mới mẻ 284
Nội dung của việc mục vụ 285
Cần gây ý thức 286
* Nên thánh trong đời sống vợ chồng 288
Hôn nhân là một ơn gọi nên thánh 288
Những đôi vợ chồng thánh 289
Nhiều vị thánh đã sống ơn gọi hôn nhân và gia đình 290
* Phải chăng cần phải có Công Đồng Vaticanô III 292
Thiết lập Thượng Hội Đồng Giám Mục 292
Tông Huấn về Gia Đình 292
Cần học hỏi và áp dụng 294