Sexual Morality: A Catholic Perspective
Phụ đề: A Catholic Perspective
Tác giả: Philip S. Keane, SS
Ký hiệu tác giả: KE-P
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003240
Nhà xuất bản: Paulist Press
Khổ sách: 20
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích