Điểm tựa luân lý Công giáo
Tác giả: Lm. Trần Văn Khuê, AA
Ký hiệu tác giả: TR-K
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009902
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 19
Số trang: 261
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009904
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 19
Số trang: 261
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DN NHẬP. 5
PHN I:  
THN HỌC LUÂN LÝ VÀ BI CẢNH XÃ HỘI 9
Luân lý trong bối cảnh xã hội đa hợp 12
“Hy vọng và lo âu”: cảm giác lẫn lộn nơi con người hôm nay.  18
Toàn cầu hóa: thách đố đối với đời sống con người 24
Hệ quả của toàn cầu hóa 30
Thực trạng xã hội Việt Nam và đời sống luân lý 33
Khó khăn đối diện với lề luật: lề luật và tự do 46
Quy tắc luân lý và áp dụng mục vụ 59
PHN II:   
S PHÂN ĐỊNH ĐẠO ĐỨC TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 65
Lương tâm: điều kiện khả thể của phán quyết đạo đức. 67
Ý nghĩa luân lý và lương tâm 69
Thuật ngữ lương tâm: từ truyền thống triết học đến thần học 75
Nghịch lý của lương tâm: sự quy chiếu tất yếu, nhưng mỏng giòn 78
Tính tối thượng của lương tâm theo thánh Tôma Aquinô 83
THÁNH KINH VÀ THÁNH TRUYỀN 90
Kinh Thánh: luật luân lý nội tâm phổ quát 94
Kinh Thánh và luật của Chúa Thánh Thần 97
Sử dụng kinh Thánh trong thần học luân lý như thế nào 100
LUẬT T NHIÊN 110
Luật tự nhiên: thuật ngữ triết học gây nhiều tranh cãi 114
Luật tự nhiên hay quyền tự nhiên? 117
Luật tự nhiên theo thánh Tôma Aquinô 122
Luật tự nhiên trong thông điệp Chân lý rạng ngời. 127
Tầm quan trọng của luật tự nhiên 130
HUN QUYỀN CỦA GIÁO HỘI 137
Sự nghi ngờ về tính khả tín trong việc giảng dạy luân lý của Giáo Hội 138
Vai trò tích cực của “cảm thức đức tin của tín hữu” trong luân lý  141
Sự điều tiết của các bộ trong sự phân định luân lý Công Giáo  143
Thái độ đón nhận một bản văn thuộc Huấn quyền 147
PHIII:  
TIN, CẬY, MN: NỀN TNG CỦA LUÂN LÝ CÔNG GIÁO 153
Chương I: Đức tin 156
Niềm tin trong nhận thức của con người 157
Tin gì hay điều gì được đề nghị cho chúng ta tin nơi đức tin Kitô giáo? 169
Tính chất của đức tin Kitô giáo 175
Tin và sống đức tin: “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” 184
Chương II: Đức cậy 201
Kinh nghiệm về thân phận con người 202
Cuộc sống và hy vọng  206
Đức cậy trong Kitô giáo 209
Chúng ta sống hy vọng như thế nào? 214
Tính chất đạo đức của việc sống đức cậy: “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng” 219
Chương III: Đức mến 229
Tính thời sự và tầm quan trọng của chủ đề tình yêu 230
Tính đa dạng của biểu lộ tình yêu 234
Đề nghị của Kitô giáo về tình yêu 237
Yêu và sống tình yêu : “Ngày thứ bảy ngươi sẽ nghi ngơi”  245
KẾT LUẬN 260