Thân xác để yêu thương
Phụ đề: Giải thích luân lý Công giáo về đạo đức tính dục cho người trẻ
Tác giả: Lm. André Joseph Léonard
Ký hiệu tác giả: LE-A
Dịch giả: Lm. Antôn Nguyễn Thái Tài
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010814
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 140
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011144
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 140
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
Lời mở đầu 11
THÂN XÁC VINH QUANG 75
Tầm cao trọng và sự khốn cùng của thân xác 15
Thân xác, nơi hiện diện của linh hồn 15
Ngôn ngữ của đời sống tính dục 16
Sự nặng nều tối của thân xác 18
Tình trạng vô trật tự nơi bản năng tính dục 19
Giữa vực sâu ưă vinh quang, thân xác chúng ta hiện diện 22
Đạo Kitô giáo, nơi thân xác được tôn trọng 22
Sự tán dương thân xác trong đạo Kitô giáo 22
Thiên Chúa hiện đã mang lấy xác phàm 22
Đức Maria, Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể. 23
Nhờ thân xác của Ngài,Chúa Giêsu chữa lành và lăm các phép lạ 23
Thân xác khiêm hạ và thân xác vinh quang 24
Thân Xác hiện diện hữu hình trong Bí tích Thánh Thể 25
Vinh quang của thân xác 25
Vấn đề tính dục 26
Tầm quan trọng Của hôn nhân 27
Chúa Kitô đã yêu thương Giáo Hội (Ep 5,25) 27
Phương cách Chúa Giêsu yêu thương Giáo Hội 33
NHỮNG VẤN NẠN CỦA ĐỜI SỐNG TÍNH DỤC 39
Các vấn nạn liên quan đến Giao ước 40
Vấn đề thủ dâm 40
Đồng tính luyến ái 45
Ngoại tình 55
Giao ước thiêng liêng và sự kính trọng thân xác 67
Phim ảnh khiêu dâm và mại dâm 67
Thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm 69
Tính bất khả phân ly của giao ước hôn phối 77
Ly dị 77
Các vấn nạn của giao ước 81
Việc tái hôn 85
VIỆC SINH SẢN TRONG HÔN NHÂN 91
Phương pháp tránh thai 91
Việc phá thai 114
Sự biện minh cho ý thức tự do 117
Quyền bình đẳng nữ giới bị hiểu lầm 777
THÁNH HOÁ THÂN XÁC 722
Hãy nói “không” với tội lỗi và nói “có" với tình yêu 722
SUỐI NGUỒN THÁNH THỂ 733
Hãy tín thác vào lòng Chúa thương xót 136
Phó thácbình an 140