Bio - Spirituality
Phụ đề: Focusing as a way to grow
Tác giả: Perter A. Campbell, Ph.D, Edwin M. McMahon, Ph.D
Ký hiệu tác giả: CA-P
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003752
Nhà xuất bản: Loyola University Press
Khổ sách: 20
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích