Giới thiệu về Đạo đức sinh học
Tác giả: Thomas A. Shannon, Nicholas J. Kockler
Ký hiệu tác giả: SH-T
Dịch giả: Lm. Giuse Phạm Ngọc Thành, Nhóm phiên dịch
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007394
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 444
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007432
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 444
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010665
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 444
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I: Các vấn đề tổng quát  7
Chương 1: Giới thiệu: Đạo đức sinh học là gì?  9
Chương 2: Công nghệ kỹ thuật, thế giới tự nhiên và trách nhiệm  23
Chương 3: Các vấn đề và lý thuyết đạo đức  45
Chương 4: Các thuật ngữ thông dụng được dùng trong nghành đạo đức sinh học  59
Phần II: Các vấn đề lúc đầu đời  97
Chương 5: Phá thai  99
Chương 6: Kỹ thuật sinh sản  131
Chương 7: Chuẩn đoán trước các dị tật di truyền  157
Phần III: Các vấn đề lúc cuối đời  185
Chương 8: Định nghĩa cái chết  187
Chương 9: Bỏ và ngừng điều trị  209
Chương 10: An tử  245
Chương 11: Trợ tử  267
Phần IV: Các vấn đề trong công nghệ sinh học  287
Chương 12: Kỹ thuật di truyền: Các cơ quan không thuộc con người  289
Chương 13: Kỹ thuật di truyền: Con người  329
Chương 14: Kỹ thuật sinh học dựa trên tế bào  357
Phần V: Các vấn đề đặc biệt khác  385
Chương 15: Cấy ghép bộ phận cơ thể và mô tế bào  387
Chương 16: Nghiên cứu đối tượng con người  411
Chương 17: Vấn đề đạo đức toàn cầu  427