Để xây dựng một nền luân lý cho thế giới mới
Nguyên tác: Rep rères etshiques pour un monde nouveau
Tác giả: Xavier Thévenot
Ký hiệu tác giả: TH-X
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005397
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1982
Khổ sách: 19
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009691
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1982
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa
PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CỦA KHOA NHÂN HỌC VỀ DỤC TÍNH
CHƯƠNG I: TRONG THẾ GiỚI HÔM NAY, CÓ THỂ TÌM RA MỘT NỀN LUÂN LÝ MỚI CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG KHÔNG?
Luân lý và ba chiều kích của luân lý
Chiều kích phổ quát
Chiều kích chuyên biệt
Chiều kích cá biệt
Những điểm mốc để xây dựng một nền đạo đức cho đời sống vợ chồng
Tính dục không phải là một thực tại phụ thuộc
Tin mừng làm cho hôn nhân tở nên tương đối
Luật trọng tâm của đời sống vợ chồng là luật yêu thương
Vợ chồng chính là nơi cho ba chức năng tính dục phối hợp với nhau
Sự phát triển của vợ chồng không phải là một tình trạng, mà là một quá trình. Đức tin sẽ giúp ta đi qua quá trình ấy với niềm hy vọng
CHƯƠNG II: TRAI GÁI SỐNG CHUNG, HÔN NHÂN THỬ, QUAN HỆ NGOÀI HÔN NHÂN
Sống chung trước khi kết hôn và hôn nhân "thử"
Một sự kiện xã hội học quan trọng
Các quan hệ ngoài hôn nhân
Luân lý nhân bản, luân lý Ki tô giáo
CHƯƠNG III: NHỮNG YẾU TỐ LÀM NÊN KHOA HỌC NHÂN HỌC VỀ TÍNH DỤC VÀ HẬU QUẢ CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN ĐỊNH CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
1. Tính dục không phải chỉ là sinh dục
2. Bản năng tính dục à? Không hề có!
Hậu quả đối với việc nhận định
CHƯƠNG IV: KHIẾT TỊNH LÀ SỰ ĐIỀU HÒA TÍNH DỤC CÁCH LÀNH MẠNH
Khiết tịnh là sự điều hòa tính dục cách lành mạnh
Hai định nghĩa
Khiết tịnh là ngược với quan hệ không biết phân biệt
Từ pha trộn tiến tới chỗ thành người
Từ khước một thế giới pha trộn
Ý nghĩa Kitô giáo của sụ khiết tịnh
Những hệ luận rút ra cho đời sống độc thân
CHƯƠNG V: ĐẢM NHẬN CÁC KHÓ KHĂN TRONG ĐỜI SỐNG TÍNH DỤC THEO TINH THẦN KITÔ GIÁO
Điểm mốc thứ nhất: Đừng lẫn lộn có ý thức và tự nguyện
Điểm mốc thứ hai: Bảo đảm rằng hành vi ấy hoàn toàn là do bức bách
Điểm mốc thứ ba: Thỉnh thoảng tham khảo một nhà chuyên môn
Điểm mốc thứ tư: Giúp đương sự đi từ chỗ mặc cảm bị nhục mạ đến chỗ sống khiêm tốn
CHƯƠNG VI: CÁC TÁC PHẨM GiẢNG DẠY VỀ TÍNH DỤC VÀ LUÂN LÝ
Đâu là những tiền đề và động cơ các tác giả bộ Bách khoa toàn thư ấy?
Quan điểm luân lý ngấm ngầm của tác giả qua cách trình bày tác phẩm là gì?
Ghi chú
PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG I: TÌNH BẠN CỦA CÁC LINH MỤC VỚI PHỤ NỮ
Tình bạn đặc biệt có thể có giá trị tích cực
Trung thực với chính mình
Phải có trách nhiệm đối với các cử chỉ của nhau
Có một sự khổ chế nào đó
CHƯƠNG II: ĐIỀU HÒA SINH SẢN
Một số yếu tốc để suy tư đạo đức học
1. Nên gọi là điều hòa sinh sản
2. Một việc làm không bao giờ là vô hại
3. Một việc làm có những âm hưởng xã hội quan trọng
4. Không có phương pháp điều hòa sinh sản nào là hoàn hảo
5. Một số điểm mốc của đạo đức học
6. Lời kêu gọi của Hội thánh đối với các Ki tô hữu
CHƯƠNG III: TIẾP CẬN NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
1. Một vài sai lầm cần tránh
Sai lầm thứ nhất: để mình bị lôi cuốn bởi vấn đề được đặt ra
Sai lầm thứ hai: đơn giản hóa thực tại
Sai lầm thứ ba: Sợ không dám tham chiếu các chuẩn mực khách quan
Sai lầm thứ tư: Bóp méo Lời Chúa
2. Một vài thái độ có thể có đối với người đồng tình luyến ái
Thái độ thứ nhất: chỉ mời gọi làm những gì có thể làm được
Thái độ thứ hai: vạch trần những tội giả tạo
Thái độ thứ ba: giúp họ tránh những phản ứng co cụm khép kín
Thái độ thứ tư: giúp đảm nhận sự cô đơn
CHƯƠNG IV: VẤN ĐỀ ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ LUÂN LÝ KITÔ GIÁO
Thử đánh giá về mặt đạo đức học
Ghi chú
PHẦN III: NHỮNG VIỄN TƯỢNG VÀ NHỮNG SUY TƯ THÊM
CHƯƠNG I: XUNG ĐỘT NƠI MÌNH, XÃ HỘI VÀ TỘI
Một số dự kiện lấy của Freud
Reich với quan niệm để cho giới tính bộc phát thoải mái 
Óc thực tế của Freud
Quá trình hình thành của nhân loại và luật cấm
Quá trình hình thành của cá nhân và tội lỗi
CHƯƠNG II: GIÚP ĐỠ MÀ KHÔNG CHỈ DẪN LÀ MỘT SỰ THOÁI THÁC TRÁCH NHIỆM ĐẠO ĐỨC PHẢI KHÔNG?
Những lưu ý sơ khởi
Kinh thánh nói gì về quan hệ giúp đỡ ấy?
Vai trò của đạo đức học trong các quan hệ giúp đỡ
CHƯƠNG III: KITÔ GIÁO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TÍNH DỤC
Những lưu ý có tính phương pháp
Tính dục nhắc nhở ta về sự hữu hạn của mình
Kinh thánh và tính dục
Tính dục và cánh chung
Tình yêu và lề luật
Một nền luân lý "được ăn cả, ngã về không"
CHƯƠNG IV: GIÁO DỤC: MỘT CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THIÊN CHÚA?
Giáo dục: một bí tích
Thiên Chúa vừa khác vừa giống
Giáo dục: một kinh nghiệm về sự khác biệt
Giáo dục: một kinh nghiệm về sự giống nhau
CHƯƠNG V: PHỤNG VỤ VÀ LUÂN LÝ
Một vài dữ kiện nhân học
Nghi thức và xã hội
Nghi thức và sự thiêng thánh
Nghi thức và các hình ảnh về thân xác
Phụng tự và luân lý theo Kinh thánh
Phụng tự và luân lý theo Thập giới
Ba giới răn tích cực
Những cập lụy đạo đức học của Bí tích Thánh Thể
Một nền đạo đức có tính đáp trả
Một nền đạo đức có tính cộng đoàn
Một nền đạo đức có tính cộng đoàn
Một nền đạo đức nhằm "đi theo" Đấng đã từng chịu đóng đinh
Một nền đạo đức của hy vọng
Ghi chú
Nội dung