Neither Poverty nor Riches
Phụ đề: A Biblical Theology of possessions
Tác giả: Craig L. Blomberg
Ký hiệu tác giả: BL-C
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: S7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012917
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 300
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích