Ý nghĩa của lịch sử
Phụ đề: Trải nghiệm triết học số phận con người
Tác giả: N. Berdyaev
Ký hiệu tác giả: BE-N
Dịch giả: Nguyễn Văn Trọng
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013667
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 447
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 7
Lời dẫn 9
Lời nói đầu 35
Chương I: Về thực chất của tính lịch sử. Ý nghĩa của truyền thuyết 39
Chương II: Về thực chất của tính lịch sử. Tính siêu hình và tính lịch sử 69
Chương III: Về lịch sử ở trên trời. Thượng đế và con người 111
Chương IV: Về lịch sử ở trên trời. Thời gian và vĩnh hằng 149
Chương V: Số phận của cộng đồng Do thái 191
Chương VI: Kitô giáo và lịch sử 225
Chương VII: Phục hưng và chủ nghĩa nhân văn 265
Chương VIII: Kết thúc thời Phục hưng và khủng hoảng của chủ nghãi nhân văn. Cuộc xâm nhập của máy móc 305
Chương IX: Kết thúc thời Phục hưng và khủng hoảng của chủ nghĩa nhân văn. Sự tan rã hình tượng con người 339
Chương X: Học thuyết về tiến bộ và hồi kết thúc lịch sử 371
Phụ lục: Ý chí hướng tới đời sống và ý chí hướng tới văn hóa 413