Nhân học triết học
Tác giả: Vital Luca Nguyễn Hữu Quang, FSC
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007621
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích