Triết học về con người
Tác giả: Corazon L. Cruz
Ký hiệu tác giả: CR-C
Dịch giả: Lm. Lê Đình Trị
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009850
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010074
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010648
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TRIẾT HỌC  5
Chương I. Triết học: Một cố gắng để định nghĩa, xác định bản chất, và phác họa lịch sử của nó 7
Chương II: Tại sao lại là triết học? 15
Chương III: Làm triết học và sự sáng suốt 21
Chương IV: Bản chất của việc tìm hiểu triết học 29
PHẦN II: CON NGƯỜI 39
Chương I: Con người trong cái nhìn của một số triết gia Tây phương 41 
Chương II: Hiện tượng con người 63 
Chương III: Con người trong hiện tượng luận mang tính hiện sinh 71
Chương IV: Con người trong cái nhìn của những triết gia Đông phương  89 
Chương V: Con người như một chủ thể tri thức 105 
Chương VI: Con người trong đối thoại 109 
Chương VII: Con người như chủ thể yêu thương 120 
Chương VIII: Con người và Thiên Chúa  127
Chương IX: Con người và tự do 147 
Chương X: Con người: một hữu thể cho sự chết 151