Điều gì làm cho con người thực sự là người?
Phụ đề: Một triết học về con người và xã hội
Nguyên tác: What make man truyly human?
Tác giả: Lm. Michael D. Moga
Ký hiệu tác giả: MO-M
Dịch giả: Lm. Lê Đình Trị
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006760
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007414
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007449
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Điều gì làm cho con người thực sự là người? 7
Chương 2: Sự quý giá của đời sống 21
Chương 3: Con người có sự tự do không? 42
Chương 4: Con người tự do 53
Chương 5: Những cách thế của không tự do 60
Chương 6: Những khả thể của tự do 69
Chương 7: Trong sự tìm kiếm cái tôi 78
Chương 8: Trong sự tìm kiếm cái tôi 88
Chương 9: Những con đường không trở nên tôi 105
Chương 10: Cái tôi là gì? 118
Chương 11: Kinh nghiệm trong một xã hội 132
Chương 12: Xã hội như một sự hoàn thành của con người 142
Chương 13: Xã hội như nguồn mạch của ý nghĩa 152
Chương 14: Xã hội như nền tảng của cái tôi 161
Chương 15: Cuộc sống xã hội như là cuộc sống "của riêng tôi" 170
Chương 16: Những mối liên hệ của con người 179
Chương 17: Cuộc sống của thể xác và linh hồn 197
Chương 18: Những khả năng nơi lao động của con người 213
Chương 19: Sự chết và sự bất tử trong cuộc sống con người 229
Chương 20: Tại sao chúng ta gọi một điều gì đó là đẹp? 247
Chương 21: Con người là một phần của thiên nhiên 260
Chương 22: Vẻ ngoài và sự thật 268