Mười hai học thuyết về bản tính con người
Phụ đề: Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Platon, Aristoteles, Kitô giáo, Hồi giáo, Kant, Marx, Freud, Sartre, Darwin
Nguyên tác: Twelve theories of human nature
Tác giả: Leslie Stevenson, David L. Haberman, Peter Matthews Wright
Ký hiệu tác giả: ST-L
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010765
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 517
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013946
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 517
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời của người biên dịch 7
Lời tựa - Cho lẩn xuất bản thứ sáu 11
Lời tựa - Cho lẩn xuất bản thứ năm 13
Lời tựa - Cho lần xuất bản thứ tư 15
CHƯƠNG DẪN NHẬP  
Những học thuyết đối nghịch và những định giá phê phán 19
CHƯƠNG 1  
Khổng giáo: Đạo của Hiền nhân 47
CHƯƠNG 2  
Độ giáo - Áo Nghĩa Thư cuộc tìm kiếm tri thức tối hậu 77
 CHƯƠNG 3  
Phật giáo: Theo vết chân Đức Phật 109
CHƯƠNG 4  
Platon: Quy luật của lý tính 149
CHƯƠNG 5  
Aristoteles: Lý tưởng của sự thành tựu nhân tính 179
CHƯƠNG 6  
Kinh thánh Do Thái giáo và Kitô giáo: Nhân tính trong tương quan với Thượng đế 208
CHƯƠNG 7  
Hồi giáo [Đạo Islam] Sự thuần phục Thượng đế 245
Giai đoạn lịch sử trung gian 273
CHƯƠNG 8  
Kant: Lý do và nguyên nhân, luân lý và tôn giáo 295
CHƯƠNG 9  
 Marx: Nền tảng kinh tế của xã hội con người 326
CHƯƠNG 10  
Freud: Nền tảng vô thức của tinh thần 355
CHƯƠNG 11  
 Sartre: Tự do triệt để 393
CHƯƠNG 12  
Darwin: Những học thuyết về  bản tính con người  422
CHƯƠNG KẾT  
Một tổng hợp các học thuyết vế bản tính con người?  480