Réflexions sur l'intelligence et sur sa vie propre
Tác giả: Jacques Maritain
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012340
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1930
Khổ sách: 19
Số trang: 378
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích