Philosophical Anthropology
Tác giả: J. F. Donceel, SJ
Ký hiệu tác giả: DO-J
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009462
Nhà xuất bản: Sheed & Ward
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 496
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích