Connaissance de l'homme
Phụ đề: Étude de caractérologie individuelle
Tác giả: D'Alfred Adler
Ký hiệu tác giả: AD-D
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011920
Nhà xuất bản: Payot
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 22
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích