The Destiny of Man
Tác giả: Nicolas Berdyaev
Ký hiệu tác giả: BE-N
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012788
Nhà xuất bản: New York
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Số trang: 310
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích