Định mệnh con người
Tác giả: P. Lecomte du Nouy
Ký hiệu tác giả: NO-P
Dịch giả: Phạm Đình Tân, Trần Kim Tuyến
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005917
Nhà xuất bản: An Trịnh
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 377
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005918
Nhà xuất bản: An Trịnh
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 377
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005919
Nhà xuất bản: An Trịnh
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 377
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005920
Nhà xuất bản: An Trịnh
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 377
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 7
Cùng bạn đọc 11
Lời nói đầu 13
Chương đầu: Khoa học và nhân loại 17
Chương I: Tỉ độ quan sát 29
Chương II: Định luật khoa học và ngẫu nhiên 40
Chương III: Ngẫu nhiên trước vấn đề sinh vật xuất hiện 56
Chương IV: Từ cuộc tiến hóa vũ trụ đến cuộc tiến hóa sinh vật 72
Chương I: Khởi điểm cuộc tiến hóa 91
Chương II: Các di tích còn lại: hóa thạch 109
Chương III: Chiều hướng và cơ chế của cuộc tiến hóa 123
Chương I: Con người, phương hướng mới trên đường tiến hóa 151
Chương II: Tập truyền, một bộ máy thuần nhân loại, trong cuộc tiến hóa 172
Chương III: Văn minh, một cơ chế nữa, trong cuộc tiến hóa 199
Chương IV: Bản năng và trí tuệ 215
Chương V: Mê tín nguồn gốc và phát triển 226
Chương VI: Vấn đề tôn giáo: "chính đạo tại tâm" 239
Chương VII: Tạo hóa và quyền năng của tạo hóa 255
Chương VIII: Giáo dục và học vấn 279
Chương IX: Đại cương giả thuyết viễn dịch 298
Chương X: Vết chân con người trên đường tiến hóa 329
Chương kết: Tư tưởng thế giới đại đồng 345