La conception Coktucéenni de l'homme
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011978
Nhà xuất bản: Sài Gòn
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 22
Số trang: 222
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích