Hiện tượng con người
Tác giả: Pierre Teilhard de Chardin
Ký hiệu tác giả: CH-P
Dịch giả: Đặng Xuân Thảo
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006654
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 548
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006655
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 548
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006656
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 548
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 11
Lời người dịch 13
Phàm lệ 17
Lời mở đầu 19
Dẫn nhập 23
PHẦN I: SỰ TIỀN SINH  
Chương I: CHẤT LIỆU KẾT CẤU CỦA VŨ TRỤ 37
1. Vật chất cơ bản 38
2. Vật chất tổng thể 44
3. Sự tiến hóa của vật chất 51
Chương II: CÁI NỘI TẠI CỦA SỰ VẬT 63
1. Sự hiện hữu 65
2. Những quy luật định tính về sự tăng trưởng 72
3. Năng lượng tinh thần 79
Chương III: TRÁI ĐẤT NON TRẺ 89
1. Cái ngoại tại 90
2. Cái nội tại 97
PHẦN II: SỰ SỐNG  
Chương I: SỰ XUẤT HIỆN CỦA SỰ SỐNG 105
1. Ngưỡng của sự sống 109
2. Những vẻ bề ngoài đầu tiên của sự sống 130
3. Mùa của sự sống 142
Chương II: SỰ LAN RỘNG CỦA SỰ SỐNG 155
1. Nhứng vận động cơ sở của sự sống 156
2. Những sự phân nhánh của khối sinh vật 173
3. Cây sự sống 193
Chương III: DEMETER 227
1. Sợi dây của Ariane 229
2. Sự đi lên của ý thức 238
3. Thời điểm đến gần 249
PHẦN III: TƯ DUY  
Chương I: SỰ RA ĐỜI CỦA TƯ DUY 267
1. Ngưỡng của sự phản tư 269
2. Những hình thức gốc 307
Chương II: SỰ TRIỂN KHAI CỦA TUỆ QUYỂN 319
1. Pha được phân nhánh của người vượn 321
2. Chùm người dạng Neanderthal 329
3. Phức thể người thông minh 333
4. Sự biến thái ở thời đại đồ đá mới 341
5. Những sự tiếp diễn của thời đại đồ đá mới và sự trỗi dậy của phương Tây 346
Chương III. TRÁI ĐẤT HIỆN ĐẠI SỰ THAY ĐỔI THỜI ĐẠI 359
1. Khám phá sự tiến hóa 364
2. Vấn đề về hành động 384
PHẦN IV: SỰ SỐNG SIÊU VIỆT  
Chương I: LỐI THOÁT TẬP THỂ 403
1. Sự hợp lưu của tư duy 407
2. Tinh thần của trái đất 418
Chương II: BÊN TRÊN CÁI TẬP THỂ: SIÊU CÁ NHÂN 435
1. Sự hội tụ của cái cá nhân và điểm Omega 441
2. Tình yêu [như] năng lượng 454
3. Những thuộc tính của điểm Omega 462
Chương III. TRÁI ĐẤT TỐI HẬU 473
1. Dự đoán cần loại bỏ 475
2. Những hướng tiếp cận 479
3. Pha tối hậu 496
Lời kết. HIỆN TƯỢNG KITÔ GIÁO 507
1. Những trục của niềm tin 510
2. Giá trị của sự hiện hữu 514
3. Năng lực tăng trưởng 517
Tóm tắt hay lời bạt: BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG CON NGƯỜI 523
1. Một thế giới đang cuộn lại: hay quy luật vũ trụ về độ phức hợp - ý thức 524
2. Sự xuất hiện đầu tiên của con người hay ngưỡng cá thể của sự phản tư 527
3. Hiện tượng xã hội hay sự đi lên đến một ngưỡng tập thể của sự phản tư 531

Phụ lục: MỘT VÀI LƯU Ý VỀ VỊ TRÍ VÀ PHẦN CỦA CÁI XẤU

TRONG MỘT THẾ GIỚI ĐANG TIẾN HÓA

543