The phenomenon of man
Tác giả: Teilhard de Chardin
Ký hiệu tác giả: CH-T
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003658
Nhà xuất bản: Harper & Row
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 27
Số trang: 320
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích