Origine et destin de la vie
Tác giả: F. M. Bergounioux
Ký hiệu tác giả: BE-F
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011792
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích