Synopis theologiæ dogmaticæ
Tác giả: AD Mentem D. Thomae, S. Alphonsi
Ký hiệu tác giả: TH-A
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012467
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1929
Khổ sách: 19
Số trang: 868
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích