Les sources es la croyance en Dieu
Tác giả: A. D. Sertillanges
Ký hiệu tác giả: SE-A
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011984
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1920
Khổ sách: 19
Số trang: 571
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích