Synopsis theologiae dogmaticae
Tác giả: Ad mentem S. Thomae Aquinatis
Ký hiệu tác giả: AQ-S
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011373
Nhà xuất bản: Desclée et Socii
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 20
Số trang: 810
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích