Enchiridon symbolorum
Phụ đề: Definitionum et declar ationum de rebus fidei et morum
Tác giả: Henrici Denzinger
Ký hiệu tác giả: DE-H
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012334
Nhà xuất bản: Herder
Khổ sách: 19
Số trang: 716
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích