Enchiridion symbolorum
Phụ đề: Definionum et declarationnum de rebus fidei et morum
Tác giả: Heinrich Denzinger
Ký hiệu tác giả: DE-H
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006912
Nhà xuất bản: Edizioni Dehoniane Bologna
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 1851
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích