Heinrich Denzinger
Tác giả: Peter Hunermann
Ký hiệu tác giả: HU-P
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006566
Nhà xuất bản: Ignatius Prees
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 27
Số trang: 1399
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006567
Nhà xuất bản: Ignatius Prees
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 27
Số trang: 1399
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích