La Réparation
Tác giả: Raoul Plus, SJ
Ký hiệu tác giả: PL-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011425
Nhà xuất bản: É ditions de l'apostolat de la prière
Năm xuất bản: 1929
Khổ sách: 18
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích