De Revelatione
Phụ đề: per ecclesiam catholicam proposita
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011988
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1929
Khổ sách: 23
Số trang: 490
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích