La doctrine Spirituelle des Hommes d'Action
Tác giả: Francois Charmot
Ký hiệu tác giả: CH-F
DDC: 248.48 - Hướng dẫn đời sống Kitô cho những người đã tham gia vào các nhóm, các phải đặc biệt
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012346
Nhà xuất bản: Spes - Paris
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 19
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích