Histoire des dogmes
Tác giả: J. Tixeront
Ký hiệu tác giả: TI-J
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011868
Nhà xuất bản: Librairie Victor Lecoffre
Năm xuất bản: 1905
Khổ sách: 16
Số trang: 474
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích