De Deo uno et trino creatore et gubernatore de angelis et de homine
Tác giả: R. P. Eduardo Hugon
Ký hiệu tác giả: HU-R
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012214
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 21
Số trang: 847
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích