Problemi e Orientamenti di Theologia Dommatica
Tác giả: Carolus Figini & plusieurs auteurs
Ký hiệu tác giả: CA-P
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Ý
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004068
Nhà xuất bản: Carlo Marzorati
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 24
Số trang: 1106
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích