Le Symbole des Apôtres
Phụ đề: le Rédempteur les Souffrances du Christ la Passion de Jésus
Tác giả: Tihamer Toth
Ký hiệu tác giả: TO-T
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012453
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1941
Khổ sách: 19
Số trang: 412
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích