Symbolorum et Definitionum
Tác giả: Enchiridion
Ký hiệu tác giả: ENC
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011859
Nhà xuất bản: sumptibus et typis stahelii
Năm xuất bản: 1900
Khổ sách: 16
Số trang: 433
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích