Synopsis theologiæ dogmaticæ
Tác giả: Ad Tanquerey
Ký hiệu tác giả: TA-A
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011829
Nhà xuất bản: Desclée et Socii
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 21
Số trang: 868
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012041
Nhà xuất bản: Desclée et Socii
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 21
Số trang: 871
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích