Enchiridion Symbolorum
Phụ đề: Definitionum et Declarationum de Rebus fidei et Morum
Tác giả: Heinrich Denzinger
Ký hiệu tác giả: DE-H
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011129
Nhà xuất bản: Flammarion
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 20
Số trang: 718
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích