Tuổi thơ dữ dội
Tác giả: Phùng Quán
Ký hiệu Tác giả: PH-Q
DDC: 810.302 - Truyện dài
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013152
Nhà Xuất bản: Văn Học
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 723
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích