Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm
Tác giả: Đặng Kim Trâm, Vương Trí Nhàn
Ký hiệu tác giả: ĐA-T
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011194
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích