Đoạn tuyệt và đôi bạn
Tác giả: Nhất Linh
Ký hiệu tác giả: NH-L
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006622
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 317
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006625
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 317
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đoạn tuyệt 5
Đôi bạn 161