Miền thánh đợi
Phụ đề: Tuyển tập 40 truyện ngắn
Tác giả: Nguyễn Văn Học
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 895.922 301 - Truyện ngắn Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014139
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 496
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích