Mùa lá rụng trong vườn
Tác giả: Ma Văn Kháng
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001890
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 19
Số trang: 404
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích