Học phí trả bằng máu
Phụ đề: Bay qua cõi chết
Tác giả: Nguyễn Khắc Phục
Ký hiệu tác giả: NG-P
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003662
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 716
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích