Bến không chồng
Tác giả: Dương Hướng
Ký hiệu tác giả: DU-H
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008590
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích