Hệ lụy
Tác giả: Lại Văn Sinh
Ký hiệu tác giả: LA-S
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008978
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 225
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích