Một nửa
Tác giả: Phạm Thị
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001886
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích